Werkwijzer taakdelegatie

 1. Werkwijzer taakdelegatie

Werkwijzer Casemanagement onder taakdelegatie

NSV ZorgPortaal werkt op basis van deze ‘werkwijzer taakdelegatie’. Wij voldoen hiermee aan de hoge eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens en hebben de samenwerking tussen bedrijfsarts en casemanager geoptimaliseerd.

Het delegeren van taken door de bedrijfsarts kan de bedrijfsgezondheidszorg doeltreffender en doelmatiger maken. Hierbij is het van belang dat taakdelegatie zorgvuldig en verantwoord plaatsvindt.

Voordelen:

 • De klachtenanamnese is door de casemanager uitgevoerd. Hierdoor kan de bedrijfsarts zich op de puur medische taken richten.
 • De bedrijfsarts kan zich meer bezig te houden met complexe problematiek.
 • De bedrijfsarts krijgt meer tijd om zich toe te leggen op andere taken naast de verzuimbegeleiding, zoals bijvoorbeeld inzet op preventie en advies.
 • Eventuele wachttijd voor een spreekuur bij de bedrijfsarts wordt korter.

Taken die door een bedrijfsarts gedelegeerd mogen worden aan de casemanager op het gebied van verzuimbegeleiding:

Procesmatige taken (deze mochten al gedelegeerd worden):
 • Probleemanalyse voorleggen aan werkgever en werknemer (bespreken).
 • Procesmatige informatie vastleggen in het procesdossier, zoals vervolgafspraak, hervattingsdatum of interventies.
 • Machtiging laten tekenen om informatie op te vragen bij behandelaar.

Bedrijfsgeneeskundige taken (nieuw te delegeren taken):
 • Medische anamnese afnemen.
 • Arbeidsanamnese afnemen.
 • Medische feiten en bevindingen vastleggen in het dossier van de gedelegeerde.
 • Terugkoppeling voor werkgever en werknemer opstellen.
 • Bepalen of en wanneer een vervolgafspraak nodig is.

Er zijn ook taken die niet voor taakdelegatie in aanmerking komen. Deze worden altijd door de bedrijfsarts uitgevoerd.

 • Het maken van werkafspraken met de casemanager.
 • Het toetsen van de uitvoering van de taken door de casemanager.
 • Het verzamelen van informatie ter bepaling van de bekwaamheid van de casemanager.

Een casemanager mag niet medisch oordelen.